Kijken bij Collega’s in Hof te Dieren

Op vrijdagmiddag 31 maart 2023 organiseert de Commissie Kijken bij Collega’s een excursie in het bos van Hof te Dieren, eigendom van Stichting Twickel. Het landgoed is ongeveer 1.000 ha groot. Het bestaat uit bossen op de Veluwezoom en uiterwaarden langs de IJssel. 

De gastheer van deze middag is beheerder Wilke Schoemaker van Stichting Twickel. Hij heeft te maken met hoge recreatiedruk. Een ander probleem is sterke graasdruk, met name van edelherten. En dan spelen de laatste jaren ook nog eens droogte en daarop volgend insectenaantastingen een negatieve rol. In reactie hierop is het beheer erop gericht een weerbaar bos te ontwikkelen met hoge natuurwaarden. Maar ook het duurzaam blijven oogsten van kwaliteitshout in een uitkapsysteem is onderdeel van de doelstelling. 

Meer info vind je in deze aankondiging (downloadlink).

Aanmelden bij Peter Stouten op kijken@knbv.nl. Daarna volgt informatie over de plaats van samenkomst en de namen van de andere deelnemers.