Voorjaars ALV 2023 in Staverden

Op vrijdag 14 april worden alle leden uitgenodigd voor de Voorjaars ALV. Op de agenda staat een aantal bijzondere punten: eerste concept wijziging Huishoudelijk reglement, de behandeling van de jaarrekening 2022 en het verslag van de Kascontrolecommissie en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. In de Najaars ALV hebben we als bestuur afscheid genomen van studentbestuurslid David Kingma, kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 7 april 2023. Tot nu toe is er één kandidaat bestuurslid die we tijdens de ALV graag voorstellen.

Tweede vacature in het bestuur ontstaat tijdens de Voorjaars ALV als we afscheid nemen van Evan Buytendijk. Ook hiervoor kunnen kandidaten zich tot 7 april melden bij de secretaris en ook voor deze vacature heeft zich een kandidaat gemeld bij het bestuur.

Daarnaast komen de vaste agendapunten aan bod: de gesproken column, diverse vacatures bij de commissies, mededelingen uit wetenschap en praktijk en een inhoudelijke bijdrage. Na aanmelding wordt de agenda met bijlagen verzonden.

Aansluitend aan de ALV organiseren de Studiekring en de Activiteitencommissie gezamenlijk een inhoudelijk programma over het conceptmanifest Veerkrachtig bos. Veerkracht staat centraal tijdens de meeste activiteiten dit jaar als proef om te werken met een jaarthema. De Studiekring organiseerde in 2022 een studiedag over veerkracht en geeft hier nu graag een vervolg aan middels een manifest met twaalf punten om te komen tot veerkrachtig bos. Tijdens de middag gaan we met elkaar in gesprek over het thema, de 12 punten en het manifest; al dan niet wandelend op het prachtige landgoed Staverden. Tevens gaan we op inhoud in op het onderdeel Water, samen met Waterschap Vallei & Veluwe.