Pro Silva najaarsexcursies 2023

Op 11, 12 en 13 oktober organiseert Pro Silva weer de najaarsexcursies. Dit keer bezoeken we enkele objecten op de Veluwe in de omgeving van Apeldoorn. Het onderwerp is tijdig voorsorteren op uitkapbeheer in bos gedomineerd door lichtboomsoorten.

Uitkap als beheermaatregel is inmiddels meerdere keren hét thema geweest en daarom willen we nu  speciaal de aandacht vestigen op bossen welke overwegend uit lichtboomsoorten bestaan. Omdat in opstanden welke overwegend uit lichtboomsoorten bestaan de autonome ontwikkeling op termijn meestal zal leiden tot een bos met vooral schaduwboomsoorten, vraagt het van de beheerder de nodige vaardigheid om deze lichtboomsoorten duurzaam in het systeem te houden. Hoe en wanneer kan de beheerder daarin sturen?

Zie voor meer informatie de definitieve aankondiging. U kunt zich voor de excursie opgeven via de website van de KNBV. De excursies starten om 9.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en de exacte locatie. Meer informatie kunt op opvragen via Martijn Griek: prosilva@knbv.nl (niet voor aanmeldingen)