Najaars ALV 2023 op Landgoed Welna

Op vrijdag 3 november 2023 worden alle leden uitgenodigd voor de Najaars ALV. Op de agenda staan een aantal bijzondere punten: de stemming over de wijziging van het Huishoudelijk reglement, de behandeling van de begroting voor 2024 en de (mogelijke her- en)verkiezing van nieuwe bestuursleden. Drie van de huidige bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar, en hebben ook aangegeven graag nog een termijn te willen vervullen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich voor 15 oktober melden bij de secretaris. Daarnaast nemen we afscheid van (student-) bestuurslid Esther Vervoort. Voor haar is een kandidaat gevonden die we graag voorstellen; andere belangstellenden kunnen zich uiteraard nog aanmelden; ook voor 15 oktober.

Daarnaast komen de vaste agendapunten aan bod: de gesproken column, diverse vacatures bij de commissies, mededelingen uit wetenschap en praktijk en een inhoudelijke bijdrage.

Leden hebben de agenda en bijlagen reeds per ledenbrief ontvangen.

Aansluitend aan de ALV organiseert de Activiteitencommissie een inhoudelijk programma rond het thema: Spiritualiteit in bosbeheer – feit of fabel”.

Sprekers zijn:

  • Bram Opdam, Landgoed Welna, hij neemt ons mee in 30 jaar onderzoek naar de effecten van bioresonatie.
  • Cathrien de Pater, over de rol van spiritualiteit in het bosbeheer
  • Aansluitend is er een excursie op het landgoed

Locatie van de ALV en het middagprogramma is Landgoed Welna. Adres: Soerelseweg 11A, 8162PC Epe

  • Deze laan doorrijden naar achteren (daar zie je een groot hek) zowel links als rechts van de bomenlaan kan daar geparkeerd worden.
  • Dan via het hek lopen over het gras naar de Geitenschuur

Aanmelden.