Aardhuissymposium 2024

Foto G.Lanting, Wikimedia Commons

Op donderdag 7 maart 2024 organiseren Kroondomein Het Loo en de Activiteitencommissie van de KNBV het jaarlijkse Aardhuissymposium. Dit jaar met als onderwerp: Aanwijzing van habitatbossen in de verschillende provincies. Tijdens het symposium gaan de sprekers in op de criteria voor aanwijzing en de consequenties voor beheer en houtoogst. Na de sprekers is er een paneldiscussie met een aantal landelijke en provinciale betrokkenen op dit onderwerp.

Deelname is gratis voor KNBV-leden. Overige bezoekers betalen € 10,-. Aanmeldingen tot 1 maart a.s. (ook leden moeten zich aanmelden i.v.m. de beperkte zaalcapaciteit).