Voorjaars ALV 2024 St. Michielsgestel

Op vrijdag 5 april worden alle leden uitgenodigd voor de Voorjaars ALV 2024. Op de agenda staan de jaarlijkse behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag, inclusief het verslag van de Kascontrolecommissie. 

Ook op de agenda:de gesproken column, diverse vacatures bij de commissies, mededelingen uit wetenschap en praktijk en een inhoudelijke bijdrage ter voorbereiding op het middagprogramma over dood hout. Na aanmelding wordt de agenda met bijlagen verzonden.

Aansluitend aan de ALV organiseren de Studiekring en de Activiteitencommissie gezamenlijk een inhoudelijk programma met als thema ‘dood hout nader bekeken’ .

Vorig jaar is het KNBV-manifest voor een vitaal en veerkrachtig bos verschenen. In de komende tijd willen we een aantal onderwerpen uit dit manifest meer handen en voeten geven, te beginnen met het thema ‘dood hout’.

Dat dood hout goed is voor het bos, is voor veel bosbeheerders tegenwoordig een gegeven. Maar welke rol speelt dood hout nu precies in het bosecosysteem? En hoe kunnen we middels beheer deze rol positief beïnvloeden? En ook niet onbelangrijk: hoe staan het ervoor met dood hout in het Nederlandse bos?

Tijdens deze bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van wat in de literatuur beschreven is over dit onderwerp. Maar natuurlijk komen ook beheerders met praktijkervaring aan het woord én gaan we zelf het bos in.

Uitnodiging workshop ForestPaths

Aansluitend aan de ALV van 5 april 2024 organiseert Wageningen Environmental Research (WENR) een workshop over klimaat- en natuurslim bosbeheer. Deze workshop wordt gehouden als onderdeel van het EU-project ForestPaths.

Het doel van ForestPaths is het ontwikkelen van bosbeheerstrategieën die een optimale mix leveren van (met name) klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, houtoogst, recreatie en natuurbescherming, in samenspraak met beheerders en beleidsmakers. Tijdens de workshop kijken we samen welke maatregelen je zou kunnen en willen nemen, onder welke voorwaarden en tegen welke problemen jullie in de praktijk aanlopen.

De workshop zal begeleid worden door experts van het European Forest Institute (EFI) en Teesside University en wordt in meerdere landen gehouden. De workshop is gepland voor 17:00-19:00 uur, aansluitend wordt een diner aangeboden.

Er is ruimte voor ongeveer 20 personen.

Aanmelden voor deze workshop kan tot 22 maart 2024 via https://forms.office.com/e/xjrEgGCRCn of door een mailtje te sturen naar martjan.schelhaas@wur.nl.

Meer projectinformatie: