Boeken Simon Klingen online beschikbaar

Bos en de bosbeheerder mogen zich verheugen met de aandacht die er tegenwoordig is voor het vakgebied. Toch is niet alle aandacht positief en bestaan er veel misverstanden over bos, bosbeheer en diensten die bos ons levert. De drie boekjes waarin Simon Klingen thematisch een aantal aspecten van ons mooie vakgebied uitdiept zijn door hem online beschikbaar gesteld.

HOUTFABRIEK

In het bos stikt het van de bomen – óver bos en bomen barst het van de misverstanden. Zoals: bomen kappen is slecht voor klimaat en biodiversiteit. En: er gaan steeds meer bossen verloren. Of: holle bomen zijn bijna dood. HOUTFABRIEK rekent op luchtige wijze af met misverstanden. Wat overblijft zijn de nuchtere feiten. En een tomeloze liefde voor onze onuitputtelijke houtleverancier.

Zeven vragen over BOS en KLIMAAT

In Zeven vragen over BOS en KLIMAAT beschrijft Simon Klingen de rol van bos bij het tegengaan van klimaatverandering. Het is complexe materie. In de berichtgeving hierover is veel verwarring en bestaan er misvattingen. Veel vragen kennen bovendien geen zwart-wit antwoord – zoals over biomassastook, ontbossing ten behoeve van heidevegetaties en meer met hout bouwen als remedie tegen klimaatproblemen. Daarnaast zijn er hoge verwachtingen van nieuw bos.

Twaalf boslessen voor inzicht in bosbeheer

In Twaalf boslessen beschrijft Simon Klingen luchtig en inspirerend het werk van een bosbeheerder. Wat doet hij of zij, wat valt er te kiezen en hoe beïnvloedt dit het bos? Hoe groeien bomen en wat is het effect van houtoogst? Maar ook: hoe ziet een onbeheerd bos eruit? Niet alleen het vak van de beheerder, ook het bos gaat voor de lezer meer leven.