Log in
Home Commissies Studiekring

De Studiekring

De Studiekring  streeft ernaar kennis en praktijkervaringen uit te wisselen en te bespreken. Dat kan via artikelen, presentaties in de ALV en bijeenkomsten. De frequentie daarvan ligt niet vast en wordt bepaald door actualiteit en vraag en aanbod.  

Top