Log in
Home KNBV Lid worden?

Lid worden?

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen.

Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.
 

Wie kan lid worden?
 

  • personen die in de bosbouw (in ruimste zin) werkzaam zijn
  • personen die boseigenaar zijn
  • personen met een bosbouwkundige opleiding of daarvoor studerend

 

Donateurs

Instellingen, bedrijven en dergelijke organisaties kunnen zich aanmelden als donateur.
 

Voordelen van het lidmaatschap

Door lid te worden kunt u op verschillende momenten in het jaar deelnemen aan uitstekend georganiseerde excursies en besprekingen van actuele onderwerpen. In de Studiekring worden bijzondere onderwerpen uitputtend behandeld door gerenommeerde sprekers.

Bij het lidmaatschap is een abonnement op het Vakblad Natuur Bos Landschap inbegrepen.

Kosten lidmaatschap

Gewone leden € 92,00 Afgestudeerden* € 61,50
Studentleden € 31,50 Gezinsleden** € 31,50
Seniorleden € 71,50 Sponsors € 515,00
Donateurs € 155,00    
       
*Geldig tot 2 jaar na afstuderen   **Zonder Vakblad  
       
       

 

Wordt lid!

Stuur ons een mail met uw contactgegevens, dan sturen wij u een aanmeldformulier toe!

Top