Log in

De quiz - Spelregels

  1. Luister goed naar de vragen. De quizmaster leest iedere vraag tweemaal op. Nadat de 10 vragen van een ronde zijn voorgelezen, mag een deelnemer verzoeken om bepaalde vragen nog eenmaal te horen.
  2. De vragen worden in het Nederlands gesteld en dienen in het Nederlands beantwoord te worden. Deelnemers uit andere landen zijn van harte welkom, mits zij de Nederlandse taal machtig zijn of een team vormen met andere personen die de Nederlandse taal machtig zijn.
  3. Geef een compleet, maar compact antwoord. Als gevraagd wordt naar een naam, schrijf dan voor en achternaam op. De Quizcommissie heeft het recht te lange en slecht leesbare antwoorden fout te rekenen.
  4. Vals spelen is uit den boze. Tijdens de quiz is het gebruik van geschriften zowel als digitale hulpmiddelen met een of andere vorm van scherm niet toegestaan. Om een tweede Bosbouwfraude te voorkomen is iedereen gehouden tijdens de vragenrondes op zijn plaats te blijven, drankjes worden aan de tafels bezorgd.
  5. Leden van de Quizcommissie beoordelen de antwoordformulieren en stellen de scores vast. Zo mogelijk worden tussenstanden bekend gemaakt.
  6. De Quizcommissie heeft de vragen en antwoorden met aandacht samengesteld. Bij discussies over de juistheid van het antwoord heeft de aanwezige jury het laatste woord.

Top