Log in

Inschrijven

Schrijf je nu in voor de quiz op 17 mei 2018! Alleen teams kunnen aan de quiz deelnemen. Een team bestaat uit 4 of 5 personen. Bedenk een naam en motto voor je team en kies een woordvoerder. Individuele inschrijvers zijn welkom, ze worden na overleg door de organisatie tot teams samengevoegd. Men schrijft zich in door:

  1. een aanmeldingsmail te sturen naar nbq@knbv.nl met daarin de samenstelling van het team, de naam van het team en het teammotto.
  2. € 25,- per teamlid over te maken op rekening NL45INGB0000908488 t.n.v. Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in Houten, met vermelding NBQ 2018 + de naam van je team.

Aanmeldingen zijn pas definitief als het deelnamebedrag is ontvangen. Ook niet-leden van de KNBV zijn van harte welkom.

Top