Log in
Home Nieuws Nederlandse wetenschappers leiden leerstoel aan Duitse bosbouw-faculteit

Nederlandse wetenschappers leiden leerstoel aan Duitse bosbouw-faculteit

Terug
Vorige
29 april 2018

Met ingang van 1 maart bekleden de jonge wetenschappers Marieke van der Maaten-Theunissen en haar man Ernst van der Maaten prominente posities aan één van de oudste bosbouwfaculteiten ter wereld: de door Johann Heinrich Cotta opgerichte Forstliche Hochschule Tharandt (nu: Technische Universiteit Dresden). Hier leiden de twee de leerstoel voor ‘Waldwachstum und Produktion von Holzbiomasse’.


De in 2008 in Wageningen afgestudeerde bosecologen werken al ruim 10 jaar in Duitsland. Het ‘dual-career couple’ promoveerde eerst aan de bosbouwfaculteit in Freiburg op onderzoek naar de klimaatgevoeligheid van fijn- en zilverspar in het Zwarte Woud, en effecten van dunning op de groei van beuk. Daarna werkten Marieke en Ernst als assistenten aan het Instituut voor Plantkunde van de Universiteit Greifswald, waar ze onderwijs en onderzoek op het gebied van dendroecologie, bosbouw, en plantkunde combineerden.

Binnen de eigen leerstoel in Tharandt zullen de twee zich bezig gaan houden met bosecologische vraagstukken, de groei van bossen in centraal Europa, alsook met de productie van hout en biomassa in duurzame bosbouwsystemen en energieplantages. Een bijzonder accent binnen het onderzoek zal liggen op vragen omtrent effecten van klimaatverandering op de groei en vitaliteit van bossen. Voor dit onderzoek richten Marieke en Ernst een jaarringlab op in Tharandt.

Terug
Top