Log in
Home Nieuws Open brief aan het bestuur

Open brief aan het bestuur

Terug
Vorige
29 april 2018

In zijn recente exposé met de titel ‘Van bosbouw naar bosbeheer’ schets Jaap Kuper dat de afgelopen halve eeuw veel in het beheer van bossen veranderd is. Het wordt dan ook tijd het woord bosbouw uit de naam van onze vereniging te halen.


Zeker, het zal wennen zijn. Bosbouw bekt ook lekker. Maar voor de wereld om ons heen is bosbouw vooral iets in de reeks van landbouw en tuinbouw, productie dus, houtteelt. Met het gebruik van hout uit het bos is niet zoveel mis, wel met het eenzijdig beeld dat dit oproept. Google eens bosbouw en ga door naar afbeeldingen: op het scherm verschijnt een keur van zware bosmachines en grote stapels hout; internet en google zijn meedogenloos. Een jaar of wat geleden diende het blad De bosbouw zich aan, een periodiek met net zoals google vooral een uitstalling van machines voor de exploitatie van het bos.

 

Dat is lijkt me niet het beeld van ons vakgebied dat we willen en bovenal klopt het ook niet. Al vele decennia zijn binnen de vereniging, naast het voortbrengen van hout, de aspecten natuur en beleving in de volle breedte onderwerp van studie, kennisuitwisseling en excursies. De naam van de vereniging loopt daar flink bij achter.  

De buitenwacht zal bosbouw vooral associëren met houtoogst en machines. Communicatiekenners kunnen u vertellen dat het veranderen van een dergelijk frame vrijwel ondoenlijk is. Het is verstandiger er een beter verhaal, met vooral een ander label naast te zetten en daar aandacht aan te geven. Het woord bosbeheer dekt de lading prima, daar gaat het om. Onderwijs, beleid, onderzoek, advisering, al die bezigheden dienen feitelijk het verbeteren van het beheer van het bos. Overigens namen instituties van onderwijs, onderzoek en zelfs studieverenigingen al lang geleden afscheid van het woord bosbouw.

 

De vereniging heeft in haar jongste strategienota de wens uitgesproken om het mooie vak van bosbeheer nadrukkelijker met de samenleving te communiceren. Een adequate naam is daarbij dienstbaar. Wij stellen u voor een werkgroepje te formeren om een nieuwe naam en de consequenties van de naamsverandering te onderzoeken.

 

Willem de Beaufort

Simon Klingen

Jaap Kuper

Terug
Top