Log in
Home Nieuws Agenda Nationale Bosbeheer Quiz

Nationale Bosbeheer Quiz

Terug
  11 juni 2020

Heb jij verstand van bos en bosbeheer? Ben je een echt vakmens, of wil je dat graag worden? Toets dit jaar dan weer je kennis en leer van de antwoorden in De Nationale Bosbeheerquiz! Donderdagmiddag 11 juni 2020 organiseert de Quizcommissie van de KNBV alweer de 5e Nationale Bosbeheerquiz. Vorm een team (4 of 5 personen) en meld je aan via administratie@knbv.nl! Wees er snel bij, er is plaats voor maximaal 16 teams.


In 8 rondes van 10 vragen kunnen de teams laten zien wat zij van bos en bosbeheer weten. Bos wordt hier ruim opgevat: zo kun je ook vragen verwachten over hout, bosgeschiedenis en kunstzinnige bosaspecten. Van één van de rondes moet je met je team de antwoorden in het bos zien te vinden...

De quiz wordt geleid door quizmasters Frits Mohren en Simon Klingen. De jury bestaande uit Henk Lugtmeijer en Yolt IJzerman zal het eerlijke verloop bewaken (geen digitale hulpmiddelen) en beslist bij discussies over de antwoorden.

 

Programma

13.30 uur  Welkom

14.00 uur  Start quiz: ronde 1-4

15.30 uur  Pauze met intermezzo

16.00 uur  Vervolg quiz: rondes 5-8

17.30 uur  Diner

19.30 uur  Bekendmaking winnaars met aansluitend koffie

20.30 uur Afsluiting

 

Inschrijven

Alleen teams kunnen aan de quiz deelnemen. Een team bestaat uit 4 of 5 personen. Bedenk een naam en motto voor je team en kies een woordvoerder. Schrijf het team in door:

  1. een aanmeldingsmail te sturen naar administratie@knbv.nl met daarin de samenstelling van het team, de naam van het team en het teammotto.
  2. € 25,- per teamlid over te maken op rekening NL45INGB0000908488 t.n.v. Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in Houten, met vermelding NBQ 2020 + de naam van je team.

Aanmeldingen zijn pas definitief als het deelnamebedrag is ontvangen. Ook niet-leden van de KNBV zijn van harte welkom.

 

Prijs

Denk je te gaan winnen? Reserveer dan vast 30 juni, 11 september en 7 oktober in je agenda...

 

Spelregels

 

  1. Luister goed naar de vragen. De quizmaster leest iedere vraag tweemaal op. Nadat de 10 vragen van een ronde zijn voorgelezen, mag een deelnemer verzoeken om bepaalde vragen nog eenmaal te horen.
  2. De vragen worden in het Nederlands gesteld en dienen in het Nederlands beantwoord te worden. Deelnemers uit andere landen zijn van harte welkom, mits zij de Nederlandse taal machtig zijn of een team vormen met andere personen die de Nederlandse taal machtig zijn.
  3. Geef een compleet, maar compact antwoord. Als gevraagd wordt naar een naam, schrijf dan voor- en achternaam op. De Quizcommissie heeft het recht te lange en slecht leesbare antwoorden fout te rekenen.
  4. Vals spelen is uit den boze. Tijdens de quiz is het gebruik van geschriften zowel als digitale hulpmiddelen met een of andere vorm van scherm niet toegestaan. Om een tweede Bosbouwfraude te voorkomen is iedereen gehouden tijdens de vragenrondes op zijn plaats te blijven, drankjes worden aan de tafels bezorgd.
  5. Leden van de Quizcommissie beoordelen de antwoordformulieren en stellen de scores vast. Zo mogelijk worden tussenstanden bekend gemaakt.
  6. De Quizcommissie heeft de vragen en antwoorden met aandacht samengesteld. Bij discussies over de juistheid van het antwoord heeft de aanwezige jury het laatste woord.

 

Terug
Top