Log in
Home Nieuws Agenda Buitenlandexcursie Mecklenburg-Vorpommern

Buitenlandexcursie Mecklenburg-Vorpommern

Terug
  17 t/m 20 juni 2020

De kosten zijn €420 per persoon. Zie de aanmeldingsformulieren onderaan de pagina. Neem voor meer informatie contact op met Casper de Groot via mail c.degroot@staatsbosbeheer.nl of tel. 06-55853509.


De jaarlijkse excursiereis van de commissie buitenland van de KNBV vindt dit jaar plaats van woensdag 17 t/m zaterdag 20 juni 2020.

Op woensdag vindt de heenreis plaats om donderdagochtend direct te kunnen starten met een excursie in de staatsbossen van Mecklenburg-Vorpommern. Het betreft bos op rijke tot zeer voedselrijke, diepe en zeer goed bewortelbare, lemige zandgronden. Met een gemiddelde van 650 mm per jaar is het neerslagniveau laag. Deze bossen worden beheerd volgens de principes van natuurvolgend bosbeheer. Hier zullen we ingaan op de mogelijkheden om met minder gebruikte/bekende boomsoorten in combinatie met natuurlijke verjonging van de bekende/reguliere boomsoorten in te spelen op de gevolgen van externe factoren zoals klimaatverandering, ziekten en plagen. Er zal daarbij aandacht zijn voor aanplant, mengingen en vervolgbeheer.

Op de vrijdag zijn we vervolgens te gast in de bossen van het Graafschap Bernstorff bij Gartow. De groeiplaats bestaat hier over het algemeen uit vrij arme zandgronden. Tijdens deze excursiedag krijgen we voorbeelden te zien van aanplant onder scherm met soorten als reuzenzilverspar, gewone zilverspar, tamme kastanje, Europese lariks, zwarte noot en elsbes. Schermbomen zijn divers, maar voor een belangrijk deel grove den. We zullen daarbij ingaan op de aanplant in kleinere en grotere groepen, jeugdverzorging en vervolgbeheer. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan groepsgewijze aanplant als aanvulling op natuurlijke verjonging van met name grove den. Als de tijd het toe laat worden nog rijke groeiplaatsen (klei) bezocht langs de Elbe met opstanden van eik, esdoorn etc.

https://www.knbv.nl/images/bestanden/3873320-2020-01-26-Inschrijfformulier-excursie-KNBV-Cie-Buitenland-2020.pdf

https://www.knbv.nl/images/bestanden/63928109-2020-01-26-Machtigingsformulier-excursie-KNBV-Cie-Buitenland-2020.pdf

Terug
Top