Log in
Home Nieuws Agenda Kijken bij Collega s is volgeboekt!

Kijken bij Collega s is volgeboekt!

Terug
  Donderdag 17 september 2020, 13.30 -17.00 uur

Thema: beheer van bos uit de jaren 50 op rijke groeiplaats


Het Voorsterbos van Natuurmonumenten in de Noordoostpolder is aangelegd in de jaren 50 van de vorige eeuw op voor Nederlands bos uitzonderlijk rijke groeiplaats. Bij aanleg is een ruim palet aan boomsoorten gebruikt (loof- en naaldhout) en het is merendeels in menging aangelegd. Het beheer is tot nu toe zeer extensief geweest. De krachtige groei in combinatie met het extensieve beheer heeft geleid tot  hoge grondvlakken, hoge volumes en niet erg stabiel bos. Conform het bosbeleid van NM wordt gestreefd naar structuurrijker bos met hogere natuurwaarden. Nog niet zo’n makkelijke opdracht!

Gastheer: Tim Kreetz, coördinator natuurbeheer

Aanmelden bij Peter Stouten op kijken.bij.collegas@ziggo.nl

N.B.: De aanmelding voor deze activiteit is gesloten. Het maximum aantal deelnemers van 20 is bereikt.

Deze excursie was oorspronkelijk gepland in april 2020. Vanwege corona uitgesteld. Na de eerste aankondiging was er al veel belangstelling. Nu is er nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers.

Terug
Top