Agro-ecologie

Agro-ecologie is een ecologische benadering van de landbouw waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen en diensten, zonder deze te beschadigen.[1] Naast de ecologische aspecten worden ook de sociale aspecten van het landbouwsysteem integraal meegenomen.[2] De term wordt gebruikt voor de wetenschappelijke discipline, de landbouwpraktijk, en de sociale en politieke beweging die zich voor deze benadering inzet. Agro-ecologie is niet gekoppeld aan één bepaalde landbouwmethode, maar sluit aan bij diverse benaderingen in de duurzame landbouw die een alternatief bieden voor de gangbare industriële landbouw.[3][4]

 1. Ontstaan en ontwikkeling van de agro-ecologie
 2. Afbakening van het begrip
 3. Verbreding van het begrip
  1. Agro-ecologie als wetenschappelijk concept
  2. Agro-ecologie als landbouwpraktijk
  3. Agro-ecologie als sociale beweging
 4. Zie ook
 5. Externe links