Nederland krijgt steeds meer bos

Veel mensen denken dat het niet zo goed gaat met het bos in Nederland en dat er veel bos verdwijnt. Dit is echter niet het geval. Rond 1850 was er zo’n 100.000 hectare bos in ons land. Tegenwoordig is dit meer dan 360.000 hectare en er wordt nog steeds nieuw bos aangeplant.

Ook in andere Europese landen gaat het goed en is er een toename van het bosoppervlak te zien. Een groot deel van het Nederlandse bos (zo’n 50%) is eigendom van grote publiekrechtelijke organisaties, zoals Staatsbosbeheer, het Ministerie van Defensie, de Dienst Domeinen, gemeenten en waterschappen. Het aantal particuliere bosbezitters ligt rond de 1250. Dat zijn vaak landgoedeigenaren en particulieren met slechts enkele hectaren bos, maar ook organisaties zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In 2006 was de verdeling over eigenaren als volgt:

Particulier: 31 % Staatsbosbeheer: 27% Gemeenten: 15% Prov. Landschappen: 12% Natuurmonumenten: 8% Overig: 7%