Niet alle bomen worden even oud

Niet alle bomen worden even oud. Hoe oud een boom kan worden, hangt onder andere af van de soort en de bodemgesteldheid. Ook zaken als ziektes, plagen, storm en ijzel hebben invloed op de leeftijd die een boom kan bereiken.

Bomen maken elk jaar nieuw weefsel aan. Het leven van een boom hangt volledig af van de gezondheid van deze jonge delen. De oude delen van de bomen sterven langzaam af, maar leveren wel stevigheid op. De oudste bomen ter wereld kunnen wel drie- of vierduizend jaar oud worden. Dat geldt voor de Sequoadendron giganteum, de reusachtige mammoetboom in de Siërra Nevada, USA. Maar zulke woudreuzen vind je niet in Nederland. De oudste bomen bij ons zijn de eiken, die honderden jaren oud kunnen worden. Ook beuken en lindes kunnen enkele honderden jaren oud worden. Populieren, berken en wilgen worden met 80 – 100 jaar veel minder oud.

De linde (Tilia x vulgaris) van Sambeek (Gemeente Boxmeer) wordt vaak de oudste boom van Nederland genoemd. Zekerheid daarover is er niet. De boom hol is van binnen en het is dus niet mogelijk is om de jaarringen te tellen. De leeftijd blijft een schatting: sommigen beweren dat de boom wel meer dan 1000 jaar oud kan zijn, maar deskundigen houden het op 400 tot 500 jaar. Het is in elk geval de dikste linde van Nederland, met een stamomvang van 775 cm.

Een andere heel oude boom staat in Nuenen, een zomerlinde (Tilia plathyphyllos) die ergens tussen 1400 en 1600 AD het levenslicht zag. De boom staat midden in het Brabantse dorp en heeft een omtrek van circa 650 cm. De beste leeftijd om een boom te kappen, verschilt ook per soort. Elke boomsoort heeft een eigen kaprijpheid, die onder andere afhangt van de grootte van de boom en de gezondheid. De diameter van een kaprijpe boom is minstens 20 cm. Als bomen dikker dan 60 cm zijn geworden, zijn ze minder geschikt voor de houtoogst, omdat er maar weinig zaaginstallaties zijn die zulke dikke bomen aankunnen.

De eik is kaprijp tussen de 125 en 250 jaar. Snelgroeiende soorten zoals populier en wilg zijn tussen de 25 en 45 jaar rijp om te kunnen worden gekapt.