Bos en spiritualiteit

Wereldwijd wordt in allerlei culturen een spirituele of religieuze betekenis toegekend aan specifieke bomen of bossen. Wanneer het om groepen van meerdere bomen of bossen gaat, spreken we van heilige bossen. Deze komen van oudsher in de hele wereld voor. De wetenschap heeft zich lang beziggehouden met de classificering van de rollen die heilige bomen en bossen spelen in religie en spiritualiteit.

 1. Bos en bomen als concretisering van beeld of idee
  1. Bos en bomen als (symbolische) focus van menselijk wereldbeeld
   1. Hoofdrol in scheppingsverhalen
   2. Middelpunt van de wereld
   3. Plaats van verlichting
   4. Verbeelding van de wereldstructuur, verbinding hemel-aarde
   5. De levensboom
   6. Symbolieke boomtuinen
  2. Bos en bomen als bron van esthetisch- of ethisch-religieuze inspiratie
  3. Bos en bomen als plaats en drager van het spirituele of niet-tastbare
  4. Bomen als goddelijke persoonlijkheid zelf
   1. Goddelijke bomen in India
   2. Bomen als bruidegom en bruid
 2. Bos en bomen als plaats of actor van handeling
  1. Bos en bomen als plaats en inspirator van samenkomst of rechtspraak
  2. Bos en bomen als markering van herinnering, dood, verzoening en geboorte
   1. Bij dood en rampen
   2. Bij geboorten, huwelijk, jubilea etc.
   3. In de religieus-culturele jaarcyclus
  3. Bos en bomen als bron van levensenergie
   1. Psychologische benaderingen
   2. Vitaal-energetische benaderingen
  4. Bos en bomen als bron van (genezende) kracht
   1. Lapjes- of koortsbomen, spijkerbomen
   2. Middel tot verbintenis en bron van vruchtbaarheid
   3. Orakelbos of -boom
  5. Bos en bomen ter bescherming of afschrikking
   1. Beschermer en inspirator van ‘heilige’ plaatsen
   2. Bron van angst
 3. Bos en bomen als leverancier van materiaal voor spirituele praktijken
  1. Boompalen
  2. Hout
  3. Takken, bladeren, schors, hars en andere niet-houtproducten
 4. Literatuur
 5. Zie ook
 6. Externe link