Bos en Wikipedia

Wikipedia biedt veel informatie over allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan bos en bosbeheer. Deze informatie is niet altijd volledig, evenwichtig, neutraal of correct. Daarom hebben enkele vakgenoten in 2008 het initiatief genomen om de informatie over bos- en bosbeheer op Wikipedia te verbeteren. Hiertoe is de Vaste Redactiecommissie (VRC) Wikipedia-Bos opgericht, die fungeert als werkgroep onder de hoede van de KNBV en de Vereniging Tropische Bossen (VTB). De VRC werft gastschrijvers, begeleidt deze en zorgt voor eindredactie en plaatsing op Wikipedia. De VRC schrijft ook zelf artikelen en stimuleert studenten om te schrijven voor Wikipedia via het studentenschrijfproject.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste onderwerpen die de VRC heeft opgepakt, met een korte inleiding en een link naar het volledige artikel op Wikipedia.

Certificaat duurzaam bosbeheer

Een certificaat voor duurzaam bosbeheer, ook wel verantwoord bosbeheer genoemd, wordt afgegeven door een certificatie-instelling. Het dient als bewijs dat het bosbeheer van een bepaald bosgebied voldoet aan de

Lees verder »

Eikenhakhout

Eikenhakhout is laag eikenbos, waarvan de stammetjes regelmatig, eens in de 10 tot 15 jaar, laag bij de grond worden afgezaagd of -gekapt. Eikenhakhout wordt vooral om landschappelijke en cultuurhistorische redenen

Lees verder »

Herbebossing

Herbebossing is het aanleggen van nieuw bos of het ontstaan van nieuw bos op natuurlijke wijze in gebied dat eerder bosrijk was (Engels: reforestation).[1] Als het door de mens

Lees verder »

Houtvester

Een houtvester is een wetenschappelijk opgeleide bosbouwkundige, die is belast met het beheer van een houtvesterij. De Vlaamse Dienst voor Waters en Bossen kent nog wel houtvesters en houtvesterijen,

Lees verder »

Mangrove

Mangroven zijn boom– of struiksoorten die vaak een opvallend boven de grond of het water uitstekend wortelstelsel bezitten en die voorkomen in tropische kustgebieden en rivierdelta’s met getijdewerking. Met de term ‘mangrove’ wordt

Lees verder »

Opleiding bos- en natuurbeheer

Een opleiding bos- en natuurbeheer is erop gericht om in het bos- en natuurbeheer te kunnen werken, variërend van praktisch uitvoerend tot academisch niveau. Sinds de jaren tachtig van de twintigste

Lees verder »

Rassenlijst bomen

De rassenlijst bomen is een door de Nederlandse overheid opgestelde lijst met de namen van boomsoorten die voor aanplant in verschillende situaties worden aanbevolen. Lees verder op Wikipedia Definitie Totstandkoming Opgenomen

Lees verder »

Sociale bosbouw

Sociale bosbouw en het nauw daarmee verweven begrip community forestry duiden vormen aan van zowel bosbeleid als bosbeheer door lokale actoren, al dan niet samen met professionele bosbouwkundigen

Lees verder »