Bos en Wikipedia

Wikipedia biedt veel informatie over allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan bos en bosbeheer. Deze informatie is niet altijd volledig, evenwichtig, neutraal of correct. Daarom hebben enkele vakgenoten in 2008 het initiatief genomen om de informatie over bos- en bosbeheer op Wikipedia te verbeteren. Hiertoe is de Vaste Redactiecommissie (VRC) Wikipedia-Bos opgericht, die fungeert als werkgroep onder de hoede van de KNBV en de Vereniging Tropische Bossen (VTB). De VRC werft gastschrijvers, begeleidt deze en zorgt voor eindredactie en plaatsing op Wikipedia. De VRC schrijft ook zelf artikelen en stimuleert studenten om te schrijven voor Wikipedia via het studentenschrijfproject.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste onderwerpen die de VRC heeft opgepakt, met een korte inleiding en een link naar het volledige artikel op Wikipedia.

Tropisch bos

Onder tropisch bos verstaat men in het algemeen bosvegetaties die zich in de tropen bevinden, dat wil zeggen bos dat tussen de keerkringen is gelegen. Daarnaast is tropisch bos een door oerwoud gedomineerd bioom in

Lees verder »

Vereniging Tropische Bossen

De Vereniging Tropische Bossen (VTB) is een Nederlandse vereniging die zich bezighoudt met alle aspecten van tropische bossen en bomen. De vereniging is opgericht in december 1999

Lees verder »