Bosbeheer

Bosbeheer omvat alle menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het bos sturen om de gewenste functies (goederen en diensten) van het bos te realiseren. Duurzaam bosbeheer heeft daarbij als voorwaarde dat de levering van goederen en diensten bestendig is, ook in de toekomst. Dit betekent dat het bos met het producerende vermogen in stand moet blijven. De term bosbouw wordt, naar analogie van landbouw, vooral geassocieerd met de productiefunctie van het bos maar wordt sinds eind 20e/begin 21e eeuw wat minder gebruikt.[1]

Welke functies moeten worden vervuld wordt bepaald door de eigenaar van het bos, binnen de kaders gesteld door de overheid. De gekozen functies worden voor ieder bosgebied vertaald in specifieke doelstellingen voor het bosbeheer. Hierbij spelen de ecologische, economische en sociale omstandigheden die betrekking hebben op dat bos een belangrijke rol.

 1. Functies van het bos
 2. Planning, uitvoering en evaluatie van het bosbeheer
 3. Soorten bosbeheer
  1. Monofunctioneel productiebosbeheer
  2. Multifunctioneel bosbeheer of geïntegreerd bosbeheer
   1. Ecosysteembeheer
   2. Pro Silva beheer
  3. Natuurgericht bosbeheer
  4. Bosbeheer gericht op biodiversiteit
 4. Zie ook
 5. Externe links