Broekbos

Een broekbos is een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos. Deze natte bossen komen wereldwijd voor. Broekbossen zijn in natte beekdalen en langs laag– en hoogvenen te vinden. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw zijn er in Nederland veel broekbossen verdwenen.

 1. Biotoop, flora en fauna
  1. Ontstaan van broekbos
  2. Broekbos in verschillende biotopen
   1. Elzenbroekbos in beekdalen
   2. Elzenbroekbos op laagveen
   3. Berkenbroekbos op hoogveen en natte heide
  3. Fauna
 2. Verspreiding
 3. Functies
 4. Bedreigingen, beheer en bescherming
  1. Bedreigingen
  2. Beheer
  3. Bescherming
   1. Natuurbeheer SVNL 2016
   2. Natura 2000
 5. Zie ook
Broekbos in Anderen (Drenthe)