Certificaat duurzaam bosbeheer

Een certificaat voor duurzaam bosbeheer, ook wel verantwoord bosbeheer genoemd, wordt afgegeven door een certificatie-instelling. Het dient als bewijs dat het bosbeheer van een bepaald bosgebied voldoet aan de eisen die de certificatie-instelling of certificeringsinstelling daaraan stelt. De eisen zijn vastgelegd in een standaard voor duurzaam bosbeheer. Omdat veel consumenten bij de aankoop van bosproducten zeker willen weten dat deze producten uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn, is de behoefte aan certificaten de laatste jaren gegroeid.

  1. Certificeringssysteem
  2. Certificaat duurzaam geproduceerd hout
  3. Certificaat legaal geproduceerd hout
  4. Externe links
PEFC-logo op biotoopboom
FSC-logo op gecertificeerd hout