Handel in tropisch hout in Nederland

De handel in tropisch hout is in het bosarme Nederland een bloeiende bedrijfstak. Ongeveer 3% van de totale Nederlandse houtimport bestaat uit hout en houtproducten afkomstig uit de tropen. Een groot scala aan houtverwerkende industrieën maakt gebruik van tropisch hout vanwege de bijzondere eigenschappen die veel van deze houtsoorten hebben. In de loop der jaren heeft de nationale, Europese en internationale regelgeving steeds meer invloed op de Nederlandse handel in tropisch hout gekregen.

  1. Geschiedenis
  2. Huidige situatie
  3. Trends en ontwikkelingen
  4. Internationaal en Europees overleg en regelgeving
  5. Zie ook
  6. Externe links
Houttransport (Centraal-Afrikaanse Republiek)