Herbebossing

Herbebossing is het aanleggen van nieuw bos of het ontstaan van nieuw bos op natuurlijke wijze in gebied dat eerder bosrijk was (Engels: reforestation).[1] Als het door de mens beboste gebied nog nooit eerder of lange tijd niet met bos bedekt is geweest, spreekt men van bebossing (Engels: afforestation).[1] Herbebossing is van belang aangezien bossen voor de mens fundamentele ecosysteemdiensten leveren, terwijl in veel landen het bosareaal door diverse factoren juist afneemt. Herbebossing wordt overal ter wereld op veel manieren uitgevoerd.

 1. Motieven voor herbebossing
 2. Oorzaken van ontbossing
 3. Concrete doelen voor herbebossing
 4. Uitvoering van herbebossing
  1. Natuurlijke herbebossing
  2. Kunstmatige herbebossing
  3. Boomsoortenkeuze
  4. Bosplantsoen
  5. Aanplant
 5. Sociaal-economische succesfactoren
 6. Financiering
 7. Voorbeelden van herbebossing
 8. Zie ook
Herbebossing (Oregon)
Herbebossing (Indonesië)