Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) is een vakvereniging, die als doel heeft de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat daarbij om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Ook solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen behoren tot het aandachtsgebied. De KNBV is opgericht in 1910.

Zij doet dit door het uitwisselen van vakkennis en ervaring tussen de leden.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functies in bos-natuur- en/of landschapsbeheer en -behoud, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De KNBV telt ongeveer 550 leden.

  1. Organisatie
  2. Activiteiten
  3. Zie ook
  4. Externe links
KNBV logo