Mangrove

Mangroven zijn boom– of struiksoorten die vaak een opvallend boven de grond of het water uitstekend wortelstelsel bezitten en die voorkomen in tropische kustgebieden en rivierdelta’s met getijdewerking. Met de term ‘mangrove’ wordt ook het (bos)gebied aangeduid waarin deze soorten voorkomen. Mangroven zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit, kustbescherming, vastlegging van koolstofwaterzuivering en toerisme, maar worden wereldwijd sterk bedreigd.

 1. Voorkomen en verspreiding
 2. Anatomie en morfologie
 3. Vermeerdering
 4. Zonering
 5. Belang van mangroven voor de mens
  1. Visserij
  2. Hout en plantaardige producten
  3. Kustbescherming
  4. Koolstofvastlegging
  5. Waterzuivering
  6. Recreatie en (eco)toerisme
 6. Bedreigingen
  1. Aquacultuur
  2. Landbouw
  3. Economische ontwikkeling
  4. Overmatige houtkap
  5. Klimaatverandering
 7. Herstel van mangroven
  1. Herstelprogramma’s
  2. Knelpunten bij mangroveherstel
 8. Mangrovesoorten
  1. Belangrijke families
  2. Minder belangrijke families
 9. Mangrove-ecoregio’s
Haitises Park (Dominicaanse Republiek)
Sonneratia alba in de Bahowo Swamp, Manado, Noord-Sulawesi