Opleiding bos- en natuurbeheer

Een opleiding bos- en natuurbeheer is erop gericht om in het bos- en natuurbeheer te kunnen werken, variërend van praktisch uitvoerend tot academisch niveau. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw richten de opleidingen zich, naast de vooral op houtproductie gerichte bosbouw, op een breder werkveld. Vakgebieden als natuurbeheerrecreatiebeheerlandschapsbeheerstedelijk groenbeheer en vastgoedbeheer spelen nu ook een belangrijke rol in de opleiding en het werk van bosbeheerders.[1]

 1. Ontwikkeling van de bosbeheeropleidingen in Nederland
 2. Beschrijving van de opleidingen
  1. Praktijkopleidingen
  2. Beroepsopleidingen op voorbereidend middelbaar (vmbo) niveau
  3. Beroepsopleidingen op middelbaar (mbo) niveau
  4. Beroepsopleidingen op hoger (hbo) niveau
  5. Opleidingen op wetenschappelijk niveau
  6. Studentenaantallen in Nederland
 3. Opleidingen bos- en natuurbeheer en de arbeidsmarkt
 4. Zie ook