Rassenlijst bomen

De rassenlijst bomen is een door de Nederlandse overheid opgestelde lijst met de namen van boomsoorten die voor aanplant in verschillende situaties worden aanbevolen.

  1. Definitie
  2. Totstandkoming
  3. Opgenomen soorten
  4. Categorieën
  5. Procedure van toelating
  6. Kwaliteitscontrole
  7. Richtlijnsoorten
  8. Externe links
  9. Bron