Sociale bosbouw

Sociale bosbouw en het nauw daarmee verweven begrip community forestry duiden vormen aan van zowel bosbeleid als bosbeheer door lokale actoren, al dan niet samen met professionele bosbouwkundigen en andere deskundigen. Doorgaans is het doel de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen te verbeteren. Dit speelt vooral in ontwikkelingslanden.

  1. Definities en concepten
  2. Geschiedenis
  3. Karakteristieken van sociale bosbouw en ‘community forestry’
  4. Zie ook
  5. Externe link
Forest user group in Nepal overlegt over het bosbeheer