Vereniging Tropische Bossen

De Vereniging Tropische Bossen (VTB) is een Nederlandse vereniging die zich bezighoudt met alle aspecten van tropische bossen en bomen. De vereniging is opgericht in december 1999 en telt 345 leden (april 2010).

Het doel van de VTB is om kennis en ervaring over bescherming, gebruik en duurzaam beheer van tropische bossen uit te wisselen. Zij doet dit door onderwerpen en ontwikkelingen die te maken hebben met tropisch bosnatuur en landschap te bediscussiëren, bestaande kennis te verdiepen en informatie te verspreiden. De vereniging hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het tot staan brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang van tropische bossen.

De leden van de vereniging zijn afkomstig uit diverse (wetenschappelijke) disciplines, zoals bos- en natuurbeheer, biologiesociologieculturele antropologieeconomie en andere vakgebieden. Zij zijn meestal werkzaam of werkzaam geweest binnen verschillende werkvelden, zoals overheidsbeleid, consultancy, private sector, commerciële sector, onderwijs/training, onderzoek, en particuliere NGO’s.

  1. Organisatie
  2. Activiteiten
  3. Zie ook
  4. Externe links