Pagina’s in deze categorie worden geplaatst in de pagina Wikipedia en bos

Tropisch bos

Onder tropisch bos verstaat men in het algemeen bosvegetaties die zich in de tropen bevinden, dat wil zeggen bos dat tussen de keerkringen is gelegen. Daarnaast is tropisch bos een door oerwoud gedomineerd bioom in de tropische zone met de…

Lees verderTropisch bos

Sociale bosbouw

Sociale bosbouw en het nauw daarmee verweven begrip community forestry duiden vormen aan van zowel bosbeleid als bosbeheer door lokale actoren, al dan niet samen met professionele bosbouwkundigen en andere deskundigen. Doorgaans is…

Lees verderSociale bosbouw

Rassenlijst bomen

De rassenlijst bomen is een door de Nederlandse overheid opgestelde lijst met de namen van boomsoorten die voor aanplant in verschillende situaties worden aanbevolen. Lees verder op Wikipedia DefinitieTotstandkomingOpgenomen soortenCategorieënProcedure van toelatingKwaliteitscontroleRichtlijnsoortenExterne linksBron

Lees verderRassenlijst bomen

Mangrove

Mangroven zijn boom– of struiksoorten die vaak een opvallend boven de grond of het water uitstekend wortelstelsel bezitten en die voorkomen in tropische kustgebieden en rivierdelta’s met getijdewerking. Met de term ‘mangrove’ wordt ook het (bos)gebied aangeduid waarin…

Lees verderMangrove

Houtvester

Een houtvester is een wetenschappelijk opgeleide bosbouwkundige, die is belast met het beheer van een houtvesterij. De Vlaamse Dienst voor Waters en Bossen kent nog wel houtvesters en houtvesterijen, maar in Nederland wordt de…

Lees verderHoutvester

Herbebossing

Herbebossing is het aanleggen van nieuw bos of het ontstaan van nieuw bos op natuurlijke wijze in gebied dat eerder bosrijk was (Engels: reforestation).[1] Als het door de mens beboste gebied nog nooit eerder…

Lees verderHerbebossing