Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

Meer info: Joyce Penninkhof - activiteiten@knbv.nl

De Activiteitencommissie organiseert drie maal per jaar een activiteit voor de leden van de KNBV. De Activiteitencommissie streeft er naar om bij deze activiteiten zoveel mogelijk in te spelen op actuele thema’s en beleidsontwikkelingen.

Aansluitend aan de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering wordt er door de commissie een middagprogramma verzorgd. We zorgen dan voor een combinatie tussen inhoudelijk interessante sprekers, al dan niet uit het werkveld, en een excursie of veldbezoek. Ook proberen we te zorgen voor voldoende ruimte voor de leden om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Sinds 2008 organiseert de activiteitencommissie in samenwerking met Kroondomein het Loo jaarlijks het Aardhuissymposium. Tijdens dit middagsymposium, dat traditioneel gehouden wordt in het Aardhuis, wordt ingegaan op een actueel onderwerp dat aanleiding geeft tot discussie. Sprekers leiden het onderwerp in waarna de aanwezigen onder leiding van de dagvoorzitter in discussie gaan met de sprekers en elkaar. Dit symposium is elk jaar een groot succes en we hopen als commissie dan ook dat we deze traditie nog lang kunnen voortzetten!

Naast het organiseren van drie activiteiten per jaar ondersteunt de Activiteitencommissie het bestuur van de KNBV op verzoek ook bij andere activiteiten.

Indien leden ideeën hebben over thema’s die ze graag behandeld willen zien tijdens één van de activiteiten dan worden ze van harte uitgenodigd deze door te geven aan de secretaris van de Activiteitencommissie.

.