Bestuur

Studiekring

Het bestuur van de KNBV bestaat uit leden die door de ALV zijn benoemd. De KNBV kent verder diverse commissies en werkgroepen (zie onder ‘Commissies’ die allerlei activiteiten organiseren. Voor zowel bestuur als voor commissies en werkgroepen is het volgende beloningsbeleid van toepassing.

Beloningsbeleid

De vereniging bestaat uit een bestuur en commissies. Leden van het bestuur en de commissies voeren hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.

De vereniging heeft geen (betaald) personeel in dienst.