Commissie Bosgeschiedenis

Commissie Bosgeschiedenis

Meer info: Jim van Laar - bosgeschiedenis@knbv.nl

De Commissie Bosgeschiedenis, voortgekomen uit de in 2008 opgeheven Stichting Boskaart Nederland 1832, beoogt het bevorderen van de beoefening en beleving van de bosgeschiedenis in Nederland door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst. De commissie wil inspelen op actuele onderwerpen door het organiseren van themabijeenkomsten. Daarnaast verzorgt de commissie artikelen in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. De activiteiten worden o.a. via de website van de KNVB aangekondigd.

De samenstelling van de commissie heeft in 2022 enkele veranderingen ondergaan. Het voorzitterschap van Jochem Borgesius is overgedragen aan Robert van Iersel. Jochem was betrokken bij de oprichting van de commissie in 2008 en sinds dat jaar onafgebroken de voorzitter. Tijdens een feestelijk afscheid op 6 mei 2022 werd Jochem tijdens een culinair samenzijn in Wageningen in het zonnetje gezet met enkele speeches door de nieuwe voorzitter en een afgevaardigde van het bestuur, waarbij zijn verdiensten en de highlights die tijdens zijn voorzitterschap plaatsvonden voor het voetlicht werden gebracht. De zoektocht naar nieuwe leden heeft twee nieuwe kandidaten opgeleverd. Deze nieuwe leden zijn: Erik van den Berg en Jan Nuesink en zij traden aan het eind van het jaar toe tot de commissie.

De commissie bestaat uit:

Voorzitter: Ing. R.F. (Robert) van Iersel MSc
Secretaris: Ir. J.N. (Jim) van Laar
Penningmeester: Drs. Ing. N. (Nienke) Welle
Leden: Drs. Ing. E. (Erik) van den Berg
 Ir. J. (Jan) Nuesink
 P. (Pascal) Sauren MSc