Commissie Bosgeschiedenis

Commissie Bosgeschiedenis

Meer info: Jochem Borgesius - bosgeschiedenis@knbv.nl

De Commissie Bosgeschiedenis, voortgekomen uit de in 2008 opgeheven Stichting Boskaart Nederland 1832, beoogt het bevorderen van de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst.