Commissie Populier

Foto: Rasbak, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

Meer info: Sven de Vries

De Commissie Populier is de voortzetting van Stichting Populier, die zich sinds 1966 heeft ingezet voor bevorderen van maatschappelijk verantwoorde populierenaanplant in Nederland en Vlaanderen door middel van publieks- en praktijkvoorlichting en onderzoek.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Patrick Jansen (voorzitter)
Martijn Boosten (secretaris/penningmeester)
Paul Copini
Sven de Vries
Jitze Kopinga

Geschiedenis van Stichting Populier

Stichting Populier is in 1966 opgericht en heeft tot en met 1987 voorlichting gegeven over de populier en de wilg met een eigen kwartaalblad ‘Populier’. Het eerste nummer van ‘Populier’ verscheen in mei 1964 onder auspiciën van de Nationale Populierencommissie. Kort daarna nam Stichting Populier deze taak over, tot en met het laatste nummer in december 1987. Het toenmalige bestuur onder leiding van Sven de Vries heeft er toen voor gekozen om Stichting Populier niet te beëindigen, maar slapend te maken. Hierdoor bleef de mogelijkheid open om de voorlichting over de populier ooit weer op te pakken.

Dit bleek een vooruitziende blik, want in 2001 is Stichting Populier nieuw leven ingeblazen voor de coördinatie van Actie populierenland. Bij de voorbereidingen van Actie populierenland bleek dat ook in Vlaanderen de aanplant van populier fors is afgenomen. Al snel werd besloten om samen te werken en werd er een Vlaams/Nederlands bestuur voor Stichting Populier geïnstalleerd. De Actie populierenland richtte zich op het bevorderen van de maatschappelijk verantwoorde aanplant van populier (en wilg) in Nederland en Vlaanderen door middel van publiek- en praktijkvoorlichting en onderzoek. In 2006 eindigde deze actie.

De Stichting Populier leidde hierna weer een slapend bestaan tot 2017. Vanwege de toenemende belangstelling voor populier en de actuele uitdagingen om in Nederland meer bos en landschappelijke beplantingen te realiseren, is besloten de Stichting Populier nieuw leven in te blazen en voorlichtingsbijeenkomsten, excursies en symposia te organiseren.

Aangezien het in de praktijk lastig bleek Stichting Populier als zelfstandige stichting te laten voortbestaan, is in het voorjaar van 2022 de stichting opgeheven. Tijdens de voorjaars ALV 2022 van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging is de Commissie Populier opgericht waarbinnen de activiteiten van de Stichting Populier worden voortgezet.

Website Populierenland

In 2001 werd de website populierenland.com gerealiseerd met veel praktijkkennis over de populier. Aanleiding was het feit dat er nauwelijks nog actuele informatiebronnen over de teelt van populier beschikbaar waren.

Deze site is veel gebruikt als naslagwerk over de populier met onderwerpen als aanleg, beheer, soortkeuze, houtgebruik en ziekten en plagen. In 2020 zijn alle teksten van de website geactualiseerd en heeft de website een nieuw uiterlijk gekregen. De website is gebouwd door Stichting Populier in samenwerking met Stichting Probos. De actualisering van de site is mede mogelijk gemaakt door giften van Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Russell-ter Brugge Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.

Begin 2024 is de informatie van de website Populierenland geïntegreerd in de KNBV website en wordt actueel gehouden door de Commissie Populier. Hierdoor blijft de verzamelde kennis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanplanten of beheren van populieren. Dit kunnen professionele beheerders van bossen en beplantingen zijn, maar ook geïnteresseerde particulieren die meer willen weten over populieren in het algemeen.