Studiekring

Studiekring

Meer info: Harrie Schreppers - studiekring@knbv.nl

De Studiekring  streeft ernaar kennis en praktijkervaringen uit te wisselen en te bespreken. Dat kan via artikelen, presentaties in de ALV en bijeenkomsten. De frequentie daarvan ligt niet vast en wordt bepaald door actualiteit en vraag en aanbod.