Studiemiddag ‘Ratelpopulier: een veelzijdige pionier voor het Nederlandse bos’

De ratelpopulier is een snelgroeiende, biodiverse rijkstrooiselsoort die op uiteenlopende bodems kan groeien. Deze inheemse populierensoort was lange tijd wat in de vergetelheid geraakt, maar staat de laatste jaren in het kader van bosrevitalisering steeds meer in de belangstelling.

Tijdens de studiemiddag gaan we in op de ecologie, toepassingsmogelijkheden en bosbouwkundige behandeling van de ratelpopulier. Ook wordt het lopende onderzoek naar geschikte herkomsten van ratelpopulier toegelicht. Als afsluiting van de bijeenkomst bezoeken we in de bossen van Natuurmonumenten enkele mooie voorbeelden van volwassen ratelpopulier in voormalige proefaanplanten.

Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie/thee
13.30 uur Welkomstwoord door Patrick Jansen, KNBV Commissie Populier
13.35 uur Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de ratelpopulier door Jasprina Kremers, Borgman Beheer Advies
14.05 uur Bosbouwkundige behandeling van de ratelpopulier door Etiënne Thomassen, Bosgroep Zuid-Nederland
14.35 uur Onderzoek naar geschikte herkomsten door Paul Copini, WUR/Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
14.55 uur Veldexcursie naar voormalige proefaanplanten op Landgoed Plantloon (Natuurmonumenten)
17.00 uur Afsluiting met borrel in het bos

Organisatie: Commissie Populier, KNBV in samenwerking met het project ‘Aanvullende boomsoorten ten behoeve van revitalisering’ van Stichting Probos, Staatsbosbeheer en WUR

Kosten: €12,50 voor KNBV-leden, €5,- voor KNBV-studentleden en €17,50 voor niet-leden.

Uitnodiging downloaden

Aanmelden kan via deze link.

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

06 jun 2024

Tijd

01:00 - 05:00

Locatie

Landgoed Plantloon
Loon op Zand

Organisator

Commissie Populier

Geef een reactie