KNBV – voor bos en bosbeheer

KNBV

De KNBV heeft als doel “het bevorderen van de bosbouw in al zijn facetten, met het oog op verschillende functies die het bos kan vervullen”. Het gaat daarbij om alle mogelijke bosfuncties, zoals houtproductie, ecosysteemdiensten als natuurwaarde, recreatie, milieu, en landschapskwaliteit.

De KNBV is in de eerste plaats een vakvereniging en ziet het als haar doel kennis en begrip van bos en bosbeheer te verbeteren en te versterken voor iedereen die bij bos(beheer) betrokken is.

Dit doen we door het organiseren van verschillende activiteiten zoals:

  • Studiebijeenkomsten
  • Excursies in binnen en buitenland
  • (mini)Symposia
  • Veldbezoeken
  • Algemene ledenvergaderingen met inhoudelijke thema’s
  • Algemene publieksvoorlichting

De activiteiten van de KNBV worden voorbereid, geïnitieerd, en uitgevoerd door het bestuur, commissies, en individuele leden. De KNBV heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het RSIN/fiscaal nummer is 816585519.

"Bos is een groot goed, bosbeheer een prachtig vak"