Lid worden?

Commissie Natuurlijke Verjonging

Bos vervult naast de ecologische en economische functie een belangrijke rol voor de vrijetijdsbesteding. De KNBV is een vakvereniging voor mensen die betrokken zijn bij het beheer van het Nederlandse bos.

Dat kan zijn vanuit het feitelijke beheer, het onderwijs en onderzoek, het beleid of advisering, dan wel als boseigenaar. De vereniging bevordert de uitwisseling van kennis en ideeën over bos en bosbeheer onder haar leden en andere geïnteresseerden. Diverse commissies organiseren geregeld  kennisbijeenkomsten en excursies. Leden ontvangen 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Wie kan lid worden?

 • personen die in de bosbouw (in ruimste zin) werkzaam zijn
 • personen die boseigenaar zijn
 • personen met een bosbouwkundige opleiding of daarvoor studerend

Donateurs en sponsoren

Instellingen, bedrijven en dergelijke organisaties kunnen zich aanmelden als donateur of sponsor.

Voordelen van het lidmaatschap

Door lid te worden kunt u op verschillende momenten in het jaar deelnemen aan uitstekend georganiseerde excursies en besprekingen van actuele onderwerpen. In de Studiekring worden bijzondere onderwerpen uitputtend behandeld door gerenommeerde sprekers.

Bij het lidmaatschap is een abonnement op het Vakblad Natuur Bos Landschap inbegrepen.

Kosten lidmaatschap (2024)

Gewone leden € 114,- Afgestudeerden* € 66,-
Studentleden € 35,- Gezinsleden** € 38,-
Seniorleden € 91,- Sponsors € 560,-
Donateurs € 175,- Ereleden gratis
       
*Geldig tot 2 jaar na afstuderen   **Zonder Vakblad

Aanmelden als lid

We zijn blij als u zich wilt aanmelden als lid van de KNBV! Na invullen van onderstaand formulier zal het bestuur uw aanvraag beoordelen. Na acceptatie ontvangt u een welkomstbericht van de administratie met betaalinformatie. U krijgt dan ook toegang tot het afgeschermde deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk is. En u ontvangt 10x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.

De verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 • Name

 • Dit is de naam waarmee u kunt inloggen op de website nadat uw aanvraag om lid te worden is goedgekeurd. Gebruik svp uw emailadres als gebruikersnaam.
 • Contact Info


 • Het wachtwoord moet een minimumsterkte hebben van Sterk
  Sterkte-indicator
 • KNVB lid informatie

  Deze gegevens zijn nodig voor de KNBV ledenadministratie. Zie hier ons privacybeleid.
 • Wanneer de gewenste lidmaatschapsvorm het Senior lidmaatschap is, dient u hieronder uw geboortedatum op te geven. Wanneer de gewenste lidmaatschapsvorm het Student lidmaatschap is, dan dient een kopie de van uw collegekaart gestuurd te worden naar de secretaris.
 • Indien uw werkgever het lidmaatschap betaalt dan hier betaalcode of projectnummer invullen.
 • Bij postverzending kunnen de extra kosten in rekening gebracht worden.
 • Geboortedatum is noodzakelijk wanneer de gewenste lidmaatschapsvorm het Senior lidmaatschap is.
 • Wij willen uw vragen om uw telefoonnummer. Alleen de KNBV Administratie zal hier gebruik van maken.
  Hiermee geeft u wel/niet toestemming om uw naam, mailadres, woonplaats en telefoonnummer te delen met andere KNBV-leden via de digitale ledenlijst en carpoollijsten
  Hiermee geeft u aan dat u wel/niet bereid bent om andere KNBV-leden te ontvangen voor een Bosgesprek op een afgesproken locatie in het bos. Indien u aangeeft open te staan voor een bosgesprek, vertel in dat geval ook iets over uzelf.
 • Vermeld hier uw werkkring/organisatie of andere relatie tot bos/natuur/landschap/water (t.b.v. beoordeling van uw aanmelding en uw gewenste lidmaatschapsvorm).
  Hiermee geeft u aan dat u kennisgenomen hebt van onze Algemene voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.