Statuten

De statuten bevatten de grondregels en andere formele bepalingen voor het functioneren van de vereniging.

De laatste versie van de statuten is van 3 juli 2023 en vervangt de versie van 7 oktober 1997. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld.

 • Naam, zetel, duur
 • Doel
 • Werkwijze,
 • Ereleden, leden en donateurs
 • Bestuur
 • Ledenvergaderingen
 • Stemmingen en verkiezingen
 • Statutenwijziging
 • Onderverenigingen
 • Ontbinding
 • Overgangsbepaling

U kunt de Statuten van de KNBV hier downloaden.

In de vergadering van november 2023 is het herziene Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Dat is hier te downloaden.