Studiemiddag ‘Ratelpopulier: een veelzijdige pionier voor het Nederlandse bos’

De ratelpopulier is een snelgroeiende, biodiverse rijkstrooiselsoort die op uiteenlopende bodems kan groeien. Deze inheemse populierensoort was lange tijd wat in de vergetelheid geraakt, maar staat de laatste jaren in…

Lees verderStudiemiddag ‘Ratelpopulier: een veelzijdige pionier voor het Nederlandse bos’