Pro Silva

Pro Silva

 

Pro Silva p/a Bos en Hout Support
Hollandseweg 7 G
6706 KN Wageningen

Meer info: René Olthof – prosilva@knbv.nl – 06-51109024

Pro Silva is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Pro Silva Nederland zet zich in voor een bredere toepassing van de principes van uitkapbeheer in het Nederlandse bos. Pro Silva streeft ernaar kennis over uitkapbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen. Pro Silva fungeert als een discussieplatform voor praktisch uitkapbeheer in Nederland voor bosprofessionals. Daarnaast wil Pro Silva dienen als kennis- en informatiebron van uitkapbeheer voor de buitenwereld.

De ruim 35 actieve leden van Pro Silva organiseren jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie voor bosprofessionals en andere geïnteresseerden. Daarnaast werkt Pro Silva aan het opzetten van voorbeeldbossen die dienen als leer- en demonstratieobject voor uitkapbeheer. Een delegatie van Pro Silva Nederland neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst van Pro Silva Europa waar alle internationale Pro Silva leden elkaar treffen en kennis uitwisselen.

Pro Silva Excursies

De excursies zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaags bosbeheer en uitkapbeheer in het bijzonder. Naast vakinhoudelijke discussies bieden de excursies veel mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden. Tijdens de excursies wordt in kleine groepen tot max 10 personen het bos gezamenlijk bekeken en beoordeeld. Vervolgens wordt er in dezelfde groep gediscussieerd over het beheer met Pro Silva principes als uitgangspunt. De sfeer tijdens de excursies is informeel en kritisch op een prettige wijze.

Deelnemers aan de excursies hebben verschillende achtergronden. Er zijn bij de excursies boseigenaren, beheerders, beleidsmakers, natuurliefhebbers, onderzoekers, studenten, maar ook andere geïnteresseerden aanwezig. Ieder levert daarbij op zijn of haar manier een bijdrage aan een levendige discussie. Naast de frequente bezoekers zijn nieuwe deelnemers uiteraard van harte welkom!

Indien u geïnteresseerd bent om informatie over de voorjaars- en najaarsexcursies van Pro Silva te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar Martijn Griek: prosilva@knbv.nl. Hij zet u dan op de lijst met geïnteresseerden en stuurt u voorafgaand aan de excursies een e-mail met informatie over het onderwerp, de locatie, de data en wijze van aanmelden. 

Pro Silva Beheer

Pro Silva beheer is gericht op de teelt van kwaliteitshout binnen een gemengd, kleinschalig, ongelijkjarig bosecosysteem met een fors aandeel inheemse boomsoorten. Uitkapbeheer is hierbij het uitgangspunt.

Uitkapbeheer is een manier van beheer waarbij door middel van oogst wordt gestuurd in de bosontwikkeling. Dat doen we in principe door ingrepen op het kleinst mogelijke niveau, namelijk dat van de individuele boom, met respect voor de kernwaardes van het betreffende bos. We proberen daarbij het maximale te halen uit iedere afzonderlijke boom in de wetenschap dat iedere boom een functie vervult. Primair gaat het om de financiële waarde van de boom, maar evengoed kan het gaan om de natuur- of belevingswaarde of bijvoorbeeld om een dienende waarde zoals het bieden van goede lichtcondities, het bijdragen aan een bosmilieu, bosstabiliteit of als zaadbron. Doeldiameters geven het optimale kapmoment aan als het gaat om de financiële doelstelling.

Het bos in zijn geheel, boven- en ondergronds, moet daarbij gezien worden als het productiemiddel, waarmee zo verstandig mogelijk moet worden omgesprongen. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan een zeer divers bos dat bestaat uit een menging van boomsoorten van uiteenlopende leeftijden en afmetingen. In de praktijk zijn veel bossen ontstaan uit een gelijkjarige uitgangssituatie. Het is van belang om in de bosontwikkeling de juiste keuzes te maken in de transitie naar ongelijkvormig- en op termijn ook naar ongelijkjarig bos. Ongelijkvormigheid is daarbij geen doel op zich, maar ontstaat vanzelf doordat er zo veel mogelijk gekapt wordt op het juiste moment, dus bij de juiste diameters. Vaak betekent dit, dat het zwaartepunt van de oogst ligt bij de zwaardere diameters, waarbij er ook een zekere flexibiliteit is in de schaal van de kap.

Pro Silva Logo

Hoe is Pro Silva ontstaan?

In 1950 werd in Duitsland de ‘Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft’ (ANW) opgericht met als doel bos natuurvolgend (als ecosysteem) te beheren en tegelijkertijd hout te produceren.

Na de stormen in 1972 en 1973, waarbij in Nederland enorme oppervlaktes bos werden geveld, realiseerden steeds meer beheerders zich dat de tot dan toe gevoerde ‘plantage bosbouw’ niet langer houdbaar was. Mede onder invloed van de in Nederland in 1977 opgerichte werkgroep Kritisch Bosbeheer kwam er geleidelijk meer aandacht voor natuurwaarden in bossen. In de jaren 80 van de vorige eeuw gingen er in Europa steeds meer stemmen op om afscheid te nemen van het traditionele vlaktegewijze bosbeheer met monocultures. In 1989 werd de Europese beweging Pro Silva opgericht met de bedoeling om in Europa meer natuurvolgend bosbeheer na te streven. Een van de eerste landen met een actieve Pro Silva beweging was Nederland. Op de KNBV-voorjaarsvergadering van 1990 richtten enkele leden de werkgroep Pro Silva op met als hoofdoel “het werken aan en ontwikkelen van beheersvormen die leiden tot risico-arm, ecologisch en economisch gezond bos”.

Recent heeft Pro Silva Nederland besloten om het uitkapbeheer als centraal uitgangspunt te nemen en om meer kennis te ontwikkelen en te verspreiden over uitkapbeheer in de Nederlandse bossen.

Pro Silva Europa

Pro Silva Nederland is lid van Pro Silva Europe. Deze internationale samenwerking van ca. 20 Pro Silva organisaties uit diverse Europese landen organiseert regelmatig activiteiten die bijdragen aan het Pro Silva concept waarin kennis vergaren en uitdragen over duurzaam bosbeheer centraal staan.

Bestuur en discussieleiders

Het bestuur van Pro Silva Nederland bestaat uit: René Olthof (voorzitter), Martijn Griek (secretaris), Boudewijn Swart (vice voorzitter), Vincent Troost, Wouter Delforterie en David Borgman.

Daarnaast zijn de volgende personen actief als discussieleider binnen Pro Silva: Martijn Bergen, Martijn Boosten, Marnix Bouwmeester, Meindert Bruggemans, Co van Drie, Casper de Groot, Maurits de Groot, Jeroen de Haas, Leon Hahn, Chris Hartman, Patrick Jansen, Paul Kah, Mark Karsemeijer, Reijer Knol, Jasprina Kremers, Willem Lammertink, Anne-Fleur Lammerts, Dennis Lindenbergh, Yves Martens, Jaap Meeuwissen, Tieke Poelen, Jan Rots, Renske Schulting, Roy Schuurman, Ronald Sinke, Peter Stouten, Etiënne Thomassen, René Visser, Anton Vos, Erik de Vries, Pim Vulto en Cor Zuidema.